Rusko-česká smíšená
obchodní komora

Rusko-česká smíšená
obchodní komora

Rusko-česká smíšená
obchodní komora

NAŠE SLUŽBY

Rusko-česká smíšená obchodní komora (RCSOK) byla založena 6. září 2012 s přímou účastí České hospodářské komory a oficiálním souhlasem Ministerstva průmyslu a obchod České republiky ze dne 30. října 2012 v souladu s odstavcem 49 zákona č. 42/1980 Sb., a také s podporou Velvyslanectví a obchodního zastoupení Ruska v České republice.
Zakladatelé
RCSOK:

RCSOK

О палате ➔