• /
Výhody členství v komoře
Členský příspěvek

VÝHODY ČLENSTVÍ V KOMOŘE

Prezentace členské společnosti v médiích komory a na členských akcích
Seznamy členů s aktuálními kontakty a rozdělení podle oblastí činnosti
Doporučení členů dalším firmám z Ruska a Česka
Ekonomické a právní publikace, údaje o trhu
Makroekonomické recenze a analýzy
Odborné semináře, manažerské školení
Aktivní práce s tiskem a veřejností
Pravidelné průzkumy mezi členskými společnostmi
Networkingové a informační schůzky s cílem navázat kontakty
Měsíční zastoupení jedné členské společnosti na webu Komory
Tematické pracovní skupiny

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SE PLATÍ ROČNĚ V DOBĚ STANOVENÉ ČLENSKÝM ŘÁDEM. ÚHRADA ZÁKLADNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU JE PODMÍNKOU VZNIKU ČLENSTVÍ V KOMOŘE .
Druh podnikání
Suma
Fyzické osoby / Mikro podniky / Nekomerční organizace
5 000 CZK
Firmy
15 000 CZK
Druh podnikání
Suma
Fyzické osoby / Mikro podniky / Nekomerční organizace
5 000 CZK
Firmy
15 000 CZK
Kritéria pro zařazení konkrétního podniku do kategorie velikosti stanovuje příloha I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. Příloha I Nařízení č. 800/2008 pro rozdělení podniků do kategorií dle velikosti používá parametry počet zaměstnanců, roční obrat, bilanční suma roční rozvahy.
KROMĚ ZÁKLADNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU PLATÍ ČLENOVÉ KOMORY KAŽDOROČNĚ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK VE FORMĚ „BALÍČKU SLUŽEB". KAŽDÝ ČLEN SI PODLE SVÝCH PREFERENCÍ VYBÍRÁ BALÍČEK SLUŽEB, KTERÝ MU VYHOVUJE.
Členské příspěvky ve formě balíčků služeb jsou hrazeny ročně v souladu s postupem uvedeným v členském řádu.
Cens členského balíčku se připočítává k základnímu členskému poplatku.
Úhrada členského příspěvkyu formou balíčku služeb je povinná.
Členské „Balíčky služeb"
Suma
Standardní
10 000 CZK
Rozšířený
50 000 CZK
Prestiž
120 000 CZK
Členské „Balíčky služeb"
Suma
Standardní
10 000 CZK
Rozšířený
50 000 CZK
Prestiž
120 000 CZK
Člen Komory má možnost v průběhu aktuálního kalendářního roku požádat o navýšení úrovně členského příspěvku formou balíčku služeb s tím, že doplatí rozdíl v ceně mezi jednotlivými balíčky služeb
„BALÍČKY SLUŽEB"
Balíček „Standardní"
 • — Podílet se na práci Komory v souladu se zřizovací listinou;
 • — Umístit logo společnosti na webových stránkách Komory;
 • — Účastnit se akcí pořádaných Komorou;
 • — Dostávat včasnou informační podporu (oznámení o akcích, informace o výstavách, akcích, právní novinky, analytické materiály);
 • — Získat zvýhodnění na služby poskytované Komorou až do výše 5% z jejich ceny
Balíček „Rozšířený
 • — Získat všechny možnosti zahrnuté v balíčku „Standardní" plus následující možnosti:
 • • právo na osobní podporu (dohled) přiděleným specialistou Komory;
 • • právo zveřejňovat materiály v příslušné sekci na oficiálních stránkách Komory nebo Infoco Business;
 • • iniciovat a prosazovat vlastní projekty v rámci Komory v souladu s cíli stanovenými stanovami a záměry Komory;
 • — Získat zvýhodnění na služby poskytované Komorou až do výše 7% z jejich ceny
Balíček „Prestiž"
 • — Získat všechny možnosti zahrnuté v balíčku „Rozšířený" plus následující možnosti:
 • • právo účastnit se jednání představenstva Komory; • přednostní právo na prezentaci v rámci akcí pořádaných Komorou;
 • • právo přednostní účasti na všech propagačních akcích organizovaných Komorou;
 • • právo prosazovat zájmy společnosti / prezentace společnosti na obchodních jednáních, obchodních misích, videokonferencích;
 • — Získat zvýhodnění na služby poskytované Komorou až do výše 10% z jejich ceny