• /
Členové komory
Partneři komory
Výhody členstvÍ v komoře
Členský příspěvek

ČLENOVÉ KOMORY

PARTNEŘI KOMORY

VÝHODY ČLENSTVÍ V KOMOŘE

Prezentace členské společnosti v médiích komory a na členských akcích
Seznamy členů s aktuálními kontakty a rozdělení podle oblastí činnosti
Doporučení členů dalším firmám z Ruska a Česka
Ekonomické a právní publikace, údaje o trhu
Makroekonomické recenze a analýzy
Odborné semináře, manažerské školení
Aktivní práce s tiskem a veřejností
Pravidelné průzkumy mezi členskými společnostmi
Networkingové a informační schůzky s cílem navázat kontakty
Měsíční zastoupení jedné členské společnosti na webu Komory
Tematické pracovní skupiny

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Jednotlivci / mikropodniky / neziskové organizace
25 000 CZK
Malé podniky / střední podniky
50 000 CZK
Velké podniky
100 000 CZK
Kritéria pro klasifikaci konkrétního podniku v "kategorii rozsahu" stanovuje Příloha I k Nařízení Komise (EU) č. 800/2008. Příloha I k nařízení č. 800/2008 používá pro klasifikaci podniků v měřítku parametry jsou počet zaměstnanců, roční obrat a účetní částka ročního zůstatku.
Počet zaměstnanců a finanční Prahy, které definují kategorie podniků
Mikropodniky
jsou definovány jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a roční obrat nebo celková bilance nepřesahuje 2 miliony Eur.
Malý podnik
jedná se o podnik, který zaměstnává méně než 50 lidí a jehož roční obrat nebo zůstatek nepřesahuje 10 milionů EUR
Střední podnik
jedná se o podnik, který zaměstnává méně než 250 lidí a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur nebo roční bilanci, která nepřesahuje 43 milionů EUR.
Velký podnik
jedná se o podnik, který zaměstnává více než 250 lidí a jehož roční obrat přesahuje 50 milionů eur nebo roční bilanci přesahující 43 milionů EUR.
Další mechanismy:
  • Členský příspěvek se vztahuje na kalendářní rok, tj. pokrývá období 01.01. - 31.12. každý rok.
  • Členský příspěvek nelze v závislosti na okamžiku vstupu člena do Komory snížit ani žádným způsobem měnit.