• /
Členové komory
Partneři komory
Výhody členství v komoře
Členský příspěvek

ČLENOVÉ KOMORY

PARTNEŘI KOMORY

VÝHODY ČLENSTVÍ V KOMOŘE

Prezentace členské společnosti v médiích komory a na členských akcích
Seznamy členů s aktuálními kontakty a rozdělení podle oblastí činnosti
Doporučení členů dalším firmám z Ruska a Česka
Ekonomické a právní publikace, údaje o trhu
Makroekonomické recenze a analýzy
Odborné semináře, manažerské školení
Aktivní práce s tiskem a veřejností
Pravidelné průzkumy mezi členskými společnostmi
Networkingové a informační schůzky s cílem navázat kontakty
Měsíční zastoupení jedné členské společnosti na webu Komory
Tematické pracovní skupiny

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členské příspěvky jsou k dispozici na vyžádání