MARKETINGOVÉ SLUŽBY

— Marketingový výzkum ruského a českého trhu
— Příprava přehledu obchodních akcí prováděných v Rusku a České republice (výstavy, veletrhy, výběrová řízení, semináře)
— Vypracování marketingové strategie pro efektivní fungování na zahraničním trhu
— Podpora při vývoji a přizpůsobení marketingových materiálů: obchodní nabídky, prezentace, jiné materiály
— Doporučení pro plánování aktivit
Marketingový výzkum a na něm efektivně založené marketingové aktivity jsou jednou z klíčových fází úspěšné zahraniční ekonomické aktivity.
Při práci jako dovozce nebo při vstupu na trh s exportními produkty je třeba vzít v úvahu podmínky tvrdé národní a mezinárodní konkurence. Vybudovat efektivní činnost v takových podmínkách je možné, pokud firma disponuje aktuálními informacemi o stavu a potřebách trhu, potenciálních partnerech, konkurentech atd.
RČSOK pomáhá firmám v následujících oblastech:
Dlouholeté zkušenosti z činnosti komory a konstantní přítomnost v kontextu událostí, vám umožní ušetřit čas a vyhnout se nepřiměřeným nákladům při budování marketingové strategie vstupu na mezinárodní trh.