Zprávy

Memorandum o spolupráci

Zprávy komory
Memorandum o spolupráci

Dne 17. listopadu 2021 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Rusko-Českou smíšenou obchodní komorou (RČSOK) a Obchodní a průmyslovou komorou městské části Miass (OPK MČM).

Strany si stanovily společné cíle práce, uvedly oblasti spolupráce: výměna informací ohledně pořádání veletrhů, výstav, seminářů a podnikatelských misí, poskytování služeb certifikace produktů pro ruské a české firmy, vyhledávání potenciálních partnerů, ověřování protistran, zajišťování služeb certifikace produktů pro ruské a české společnosti, verifikace protistran, podpora exportních dodávek,

V rámci Memoranda se strany dohodly na oboustranné výměně služeb poskytovaných Komorami k vzájemnému prospěchu českých a ruských společností. Účelem tohoto memoranda je pomoci společnostem vstupujícím na ruský a mezinárodní trh, optimalizovat úsilí a náklady, a umožnit jim úspěšný rozvoj jejich podnikání.