— Obecné exportní poradenství, informace o trzích
— Podpora exportních dodávek

PODPORA EXPORTÉRŮ

- Logistický doprovod
- Právní otázky
— Analýza a výzkum
— Propagace produktů na zahraničních trzích
- Příprava, adaptace materiálů a marketing
- Hledání potenciálních zahraničních partnerů, včetně předběžného kontaktu a ověření zájmu
- Asistence při jednání
- Podpora při přípravě obchodních nabídek, prezentací, jiných materiálů
— Adaptace na mezinárodní standardy a hodnocení shody - certifikace, patentování, licencování
— Vývozní licence
Hlavním cílem činnosti RČSOK je pomoci podnikatelům v Rusku a Česku budovat efektivní a výhodné ekonomické vztahy. Pomáháme exportérům v každé fázi jejich práce související se zahraničně-ekonomickými aktivitami:
Naším úkolem je pomoci společnostem, které vstupují na mezinárodní trh, optimalizovat úsilí a náklady, ušetřit jim čas a dát jim příležitost zabývat se rozvojem jejich podnikání, místo trávení času řízením všech aspektů hospodářské spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou.