Zprávy

Konference o spolupráci

Zprávy komory
Konference o spolupráci a partnerství mezi podnikateli a vedením Ministerstva pro hospodářský rozvoj a průmysl republiky Karélie a Rusko-České smíšené obchodní komory, jejímž cílem je navázání efektivních a dlouhodobých vztahů mezi podniky České republiky a Republiky Karélie, proběhla ve čtvrtek 7. října s velkým úspěchem.

Konference se zúčastnili zástupci ministerstva pro hospodářský rozvoj a průmysl republiky Karelie - Natalya Savenkova, náměstek ministra pro hospodářský rozvoj republiky Karelie - Alexey Tsvetkov, vedoucí odboru mezinárodní spolupráce Ilya Dementyev, vedoucí specialista oddělení, Generální ředitelka Centra podpory pro export Republiky Karélie - Olga Zakharova a její zástupkyně Anastasia Filina, a také zástupci předních podniků regionu: Karelian Granite Company, Ruské řasy - Karelia, Stone Market, TK Horizon, Intour Leader, Goodwin a K, GENEL SMOKE a Freshberry.  Rusko-českou smíšenou obchodní komoru zastupovala její předsedkyně Inga Pikhnovská, 1. místopředseda Petr Milský.  Videokonference se zúčastnila zástupkyně generálního konzulátu Ruska v Brně, atašé Sofie Žukova.

"Hlavním cílem konference je možnost navázání stabilních partnerských vztahů mezi českými a karelskými podnikateli v oblastech ekonomiky, investic, exportu a importu, cestovního ruchu a obchodu," řekla Inga Pikhnovská.  - Uspořádání takového setkání s předem připraveným programem je kvalitním posunem v naších vztazích a také možnost pro navázání stabilního ekonomického a investičního partnerství v různých oblastech průmyslu a obchodu mezi Českou republikou a Karelskou republikou. Na konferenci byli projednány možnosti vstupu na evropské trhy, stručně jsme také poskytli informace o poptávkách a osobitých vlastnostech českého trhu a odprezentovali naše služby. “

Seznam služeb poskytovaných Rusko-Českou smíšenou obchodní komorou je velmi rozsáhlý. V první řadě je to hledání potenciálních partnerů, organizace setkání zúčastněných stran, podpora exportérů při vstupu na trh, certifikace produktů, přizpůsobování návrhů karelských společností požadavkům českých partnerů a mnoho dalšího. Čeští i karelští účastníci projevili velký zájem o nastolená témata a souhlasili s podepsáním dohody o další spolupráci v těchto oblastech.

Taková setkání samozřejmě pomáhají budovat vztahy pro komunikaci, spolupráci a komplexní integraci s ruskými podniky, a hlavně dávají jasně najevo, že jdeme vpřed a jsme odhodláni vybudovat efektivní, stabilní a udržitelnou hospodářskou unii.