NABÍDKY A POPTÁVKY RIREM

Cílem RČSOK je přispívat k navazování vztahů a rozvoji úzké spolupráce s ruskými a českými státními orgány, sítěmi obchodních komor, asociacemi a obchodními skupinami, jakož i se všemi zainteresovanými veřejnými a soukromými subjekty.
Poskytujeme svým členům a partnerům mezinárodní platformu pro hledání obchodních partnerů v Rusku a v Česku.