ORGANIZACE B2B MISÍ

RČSOK spolupracuje s velkým počtem malých a středních podniků, oficiálními organizacemi, ministerstvy a úřady České republiky a Ruské federace. Všechny tyto kontakty nashromážděné v průběhu mnoha let komunikačních aktivit komory jsou využívány při organizaci efektivních B2B misí.
— Organizace B2B jednání, fór, konferencí, prezentací, výstav a podobně.
Program a složení účastníků pro každou akci jsou plánovány individuálně, s přihlédnutím k činnosti firem. Hlavním cílem každé mise je rozšíření a rozvoj obchodních vztahů mezi Ruskem a Českem. Poskytujeme podnikatelům příležitost prezentovat své společnosti a projekty během organizovaných obchodních misí. Všechny aktivity jsou zaměřeny na navázání obchodních a ekonomických kontaktů mezi zeměmi.