Zprávy

Čas na efektivní rozhodnutí

Zprávy komory
24. listopadu, v městě Rjazaň, proběhlo fórum „Čas na efektivní řešení. Exportní forsaž“, kterého se zúčastnil Vladislav Charkin, poradce předsedy Rusko-České smíšené obchodní komory.

Účastníci setkání rozebrali otázky ohledně školení specialistů na propagaci místních produktů pro export. V rámci projektu, začne poprvé v Rusku, v Rjazaňské oblasti, školení studentů, které jim v budoucnu umožní profesně působit na zahraničních trzích.

Fórum zahájil guvernér Rjazaňské oblasti Nikolaj Ljubimov. Poznamenal, že region má velký potenciál pro rozvoj exportu. Jen letos se objem dodávek zboží, vyrobeného v regionu, do zahraničí téměř zdvojnásobil a do blízké budoucnosti jsou velké plány. Během příštího roku je naplánováno sedm obchodních misí, otevření čtyř showroomů v zemích blízkého i vzdáleného zahraničí, spuštění regionálního tržiště (marketplace).

Anatolij Markin, vedoucí exportního centra Rjazaň, informoval o možnostech školení marketérů v Rjazaňském regionu, zaměřených na práci s externími trhy: „Nyní se školí budoucí specialisté, mimo jiné i na rjazaňských univerzitách, ale nejbližší promoce jsou až za dva roky, a tak jsme vytvořili možnost absolvovat školení rychleji – podle jednoho ze čtyř programů nabízených centrem “.

O své zkušenosti se podělili absolventi projektu. Podle jednoho z nich, se jeho firmě podařilo vstoupit na trhy zemí EU, plány na příští rok jsou zvýšit objem exportu na 50 % a zapracovat na tom, aby se místní zboží dostalo na trhy dalších 12 zemí.

Fórum skončilo seminářem. Speciálním hostem byl marketér, business kouč z Francie Frank Vinshon, který spolupracoval s mnoha světovými značkami. Na příkladu reálných případů analyzoval klíčové problémy propagace zboží na zahraniční trhy a navrhl řešení, která mohou podnikatelé z Rjazaňského regionu využít při své práci.