Zprávy

Rusko-Česká smíšená obchodní komora upevňuje vztahy

Zprávy komory
Rusko-česká smíšená obchodní komora upevňuje vztahy

Spolupracovat, zkoumat, zavádět nové a zlepšovat osvědčené postupy - to je cíl stanovený Rusko-českou smíšenou obchodní komorou (RČSOK) a Mezinárodní radou pro hospodářskou spolupráci regionů (MSECD), které podepsaly Memorandum o spolupráci v Moskvě 23. září tohoto roku.

MSECD má rozsáhlé zkušenosti s podporou a realizací investičních projektů, programů a obchodních iniciativ v Ruské federaci i v zahraničí, pomáhá vytvářet obchodní partnerství, ve vývoji meziregionálního a mezinárodního obchodu. Na druhou stranu oblastí zájmů RČSOK je posilování a rozvoj obchodních a kulturních vazeb mezi Ruskou federací a Českou republikou.

Činnost obou organizací je zaměřena na vytváření podmínek pro produktivní spolupráci v průmyslu a hospodářství, na přilákání investic a zefektivnění dialogu mezi různými účastníky procesu - vědci a podnikateli, vládními úřady a podnikatelskou sférou v Rusku a České republice, proto je rozhodnutí spojit úsilí správné a logické.

Cíl je tedy definován. Jaké prostředky jeho realizace tedy mají MSECD a RČSOK k dispozici?

V první řadě je to výměna informací a sjednocení databází: nyní může každá z organizací nabídnout dvakrát tolik možností spolupráce, dvakrát větší pravděpodobnost nalezení správného partnera pro projekt nebo pro dlouhodobou práci.

Kromě toho můžete při realizaci projektů a programů spolupráce, které jsou pro Vás důležité, spojit úsilí odborníků z obou organizací, což velice zvyšuje šance na úspěch jakéhokoli projektu.

Podpis Memoranda o spolupráci mezi MSECD a RČSOK je tedy bezpochyby skvělou zprávou pro podnikatelské komunity obou zemí a novou stránkou rusko-českých ekonomických vztahů.
Mnoho úspěchů!