Zprávy

Informace o vízech do Ruska

Zahraniční ekonomická aktivita
Rusko-česká smíšená obchodní komora Vás informuje, že od 09.08.2021 přijímá žádosti o veškeré kategorie víz.

Níže uvádíme nové podmínky pro podání žádosti o turistická víza a obchodní / humanitární / studijní víza, vydaná na základě přímých pozvaní firem / organizací:
Žádat o turistické vízum mohou jen občané ČR nebo osoby s povolením k pobytu na území ČR nad 90 dní nebo občané zemí, kterým již byl povolen vstup do Ruska, viz seznam níže. Pokud žadatel nemá doklad potvrzující právo pobytu (přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt apod.) nemůže mu být uděleno turistické vízum.
Žádat o obchodní / humanitární / studijní vízum na základě přímého pozvání firmy / organizace mohou jen občané ČR nebo osoby s povolením k pobytu na území ČR nad 90 dnů nebo občanézemí, kterým již byl povolen vstup do Ruska, viz seznam. Pokud žadatel nemá doklad, potvrzujícíprávo pobytu (přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt apod.) nemůže mu být uděleno vízumna základě přímého pozvání, žadatel si musízajistit pozvání FMS/ EFMS/Telex.
K žádosti o vícerázové roční vízum vydávané napřímé pozvání firmy musí být doložena kopie předchozího víza, použitého nejpozději v roce 2019. (Pozor! Každý případ se bude posuzovat individuálně).
Současně se upravují i pravidla vstupu na územíRF pro cestující s výše uvedenými vízy:
Vstup na území RF je povolen pouze pro cestujícíletecky, bez přestupu.
Negativní PCR test při nástupu do letadla je nutný, bez ohledu na to, zda byl cestující očkován či nikoliv. Vakcíny aplikované v EU nejsou v RF uznávané.

Seznam zemí, občanům, kterých je v současné době povolen vstup na území RF a které nemusíprokazovat pobyt nad 90 dní v ČR:
 • Švýcarsko
 • Finsko
 • Řecko
 • Německo
 • Malta
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Maďarsko
 • Lucembursko
 • Chorvatsko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Itálie
 • Kypr
 • Lichtenštejnsko
 • Francie
 • Česká republika
 • USA

S případnými dotazy ohledně vydávání víz do Ruské Federace se můžete obrátit na uvedenékontakty:
Tel: +420 775 109 207
Web RČSOK: 
https://rckomora.c
z/