Zprávy

Spolupráce s Ruským exportním střediskem

Zprávy komory
Dne 9. září bylo provedeno setkání mezi předsedou Rusko-České smíšené obchodní komory a vedoucím Zastupitelstva akciové společnosti „Ruské exportní centrum“ v Petrohradě - Andrejem Mironovem.

Na setkání byli probrány otázky ohledně interakce v Severozápadním regionu.