Zprávy

Dohoda o partnerství

Zprávy komory
Dne 2. září 2021 proběhlo v Moskvě pracovní setkání zástupců akciové společnosti Ruské exportní centrum a Rusko-české smíšenéobchodní komory, v jehož rámci byla podepsána dohoda o partnerství.

Předmětem dohody je spolupráce v oblasti budování efektivní komunikace mezi expertními komunitami a podnikatelskými kruhy Ruské federace a České republiky. Tato dohoda potvrzuje zájem obou stran o spojení úsilí, za účelem vytvoření vzájemně prospěšné a dlouhodobé spolupráce.

V souladu s podepsanou dohodou bude Rusko-česká smíšená obchodní komora pomáhat akciové společnosti Ruské exportní centrum při navazování a rozšiřování obchodních kontaktů se zástupci podnikatelské sféry České republiky, hledat české importéry v souvislosti s požadavky ruských exportérů, obdržených prostřednictvím akciové společnosti Ruské exportní centrum ve vztahu k výrobkům splňujícím požadavky trhu České republiky a potenciálních dovozců.
Partnerská dohoda umožní stranám rychlou výměnu informací, což poskytne konkurenční výhodu podnikatelům obou zemí.